nhatthiennam.ad@gmail.com 2/3 Nguyễn Văn Quá , Khu phố 5 , P.Tân Hưng Thuận , Quận 12, TP.HCM
1598233915-single_news3-z1973687403284fe430d07cb9535e3af6f32e0a72f344d.jpg
1598233918-multi_news30-z1973686144340093d331a365282b8ce5b3cc4912f2834.jpg
1598233919-multi_news30-z1973687837070b794dd40e3edc8e9aa59e6826516a6c0.jpg
1598233921-multi_news30-z1973685631026163e1601087fb6c8bf6ec40e7ca68328.jpg
1598233923-multi_news30-z1973687304469e296ea356c465b5c2a59bebfcd35718c.jpg
1598233924-multi_news30-z197368796254914af470a00873400f5dd281bd374e665.jpg
1598233925-multi_news30-z200191933364847422a87b79c6e2511f6762c8a5eabb1.jpg
1598233927-multi_news30-z1973684290736e4c573ee0e58c4681bfd3d560b444180.jpg
1598233929-multi_news30-z1973687304469e296ea356c465b5c2a59bebfcd35718c.jpg

HOARDING THE RIVER - THỦ THIÊM Q2

Thông tin dự án

  • Vị trí: Quận 2