nhatthiennam.ad@gmail.com 2/3 Nguyễn Văn Quá , Khu phố 5 , P.Tân Hưng Thuận , Quận 12, TP.HCM
1553444857-single_news3-anphat3.jpg
1552406890-multi_news30-bose3.jpg
1552406891-multi_news30-bose2.jpg
1552406892-multi_news30-bose1.jpg
1553444860-multi_news30-anphat6.jpg
1553444861-multi_news30-anphat8.jpg
1553444862-multi_news30-anphat9.jpg
1553444863-multi_news30-anphat10.jpg
1553444864-multi_news30-anphat7.jpg

AN PHAT HOLDINGS

Thông tin dự án

  • Vị trí: Quận 3 - TP.HCM